Odstúpenie od zmluvy

Formulár pre odstúpenie od zmluvy

  v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

  Kupujúci:


  Predávajúci:


  Obchodné meno: Services 4U, spol. s r. o.
  Ulica a číslo: Cabanova 11
  Mesto: Bratislava
  PSČ: 841 02
  Telefón: +421 948 312 176
  E-Mail: info@services4u.sk
  IČO: 46656634
  DIČ: 2023541817

  Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej kúpnej zmluvy.
  Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: www.services4u.sk


  V *
  Pre odstúpenie od zmluvy môžete využiť aj pripravené formuláre  vo formátoch .pdf a .doc