Systémy pre kontrolu vstupu do objektu

Systémy pre kontrolu vstupu do objektu

Systém kontroly vstupu je efektívnym riešením nahrádzajúcim kľúčový systém pričom užívateľovi prináša pridanú hodnotu. Pomocou systému je možné definovať rozsah právomocí, miestností, poschodí, typov kariet a časových obmedzení, prípadne plne automatizovať definovanie prístupov na základe pracovných pozícií osôb a ich preddefinovaných právomocí a okamžite uplatňovať potrebné zmeny.

Naša spoločnosť Services4u sa špecializuje na zabezpečenie pomocou kontroli vstupu do objektov

Základnou požiadavkou efektívneho bezpečnostného systému je jednoznačná identifikácia a autorizácia osôb. Ideálnym spôsobom identifikácie osôb je implementácia systému kontroly vstupu (SKV). Identifikácia užívateľov je zabezpečená implementáciou SKV už pri vstupe do objektov. Systém kontroly vstupu prináša možnosť automatizácie definovania prístupov na základe pracovných pozícií osôb a ich právomocí s možnosťou okamžitého uplatnenia zmien. Systém prináša spoľahlivý prehľad, evidenciu a riadenie pohybu osôb – zamestnancov a návštevníkov vo firme alebo organizácii. Prednosťou našich systémov je efektívnosť a modularita.

 • Montáž alarmov a kamerových systémov je možné integrovať so systémom kontroly vstupu a tvoria tak jeden celok
kontrola-vstupu

Naši kvalifikovaný odborníci sú vám k dispozícii

Kvalifikovaný odborníci z našej spoločnosti Vám zabezpečia komplexné služby od počiatočnej konzultácie, analyzovania vašich potrieb na konkrétnom objekte alebo projekte, návrhu, realizácii projektu, dodávky, montáže a servisu systému kontroly a evidencie vstupu zabezpečenie ochrany osôb a majetku.

 • Prevencia

  • prevencia trestnej činnosti a jej efektívne odhaľovanie
 • Eliminovanie pohybu

  • efektívne eliminovanie pohybu neželaných osôb v objekte
 • Dostupnosť údajov

  • okamžitá dostupnosť presných údajov o pohybe osôb a ich lokalizácii
 • Možnosť integrity

  • spolupráca a výmena údajov s inými integrovanými systémami v objekte: PSN, EPS, CCTV, dochádzkovým systémom atď.
 • Jednoduché riadenie

  • pohodlné riadenie prístupov do vybraných priestorov – zamestnanci, návštevníci
 • Bezpečnosť

  • bezpečnosť údajov – informácie nie sú uchovávané na kartách
 • Moderná kontrola

  • možnosť kontroly biometrickými odtlačkami, magnetickými kartami a pod.
 • Prehľadná evidencia

  • evidencia podnikovej a vnútropodnikovej dopravy